Disclaimer - Vrijwaringsclausule

 1. Deze, en volgende internetpagina’s verschaffen informatie aan geinteresseerden.

  Doel is de lezer meer bekend te maken/ inzicht te geven betreffende duitse aannemers en hun bouwwijze.Hoewel alle pagina’s met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld, kan “Bauen.nl” op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot mogelijke fouten, onjuistheden en onvolkomenheden in teksten /afbeeldingen op haar site en/of gerelateerde links.

  Alle intellectuele eigendomsrechten van teksten, foto’s en tekeningen op deze site berusten bij “Bauen.nl” of de door haar vertegenwoordigde aannemers.

  Relevante gegevens, die aan ons worden verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor intern gebruik en nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.

  Alle, op de site vermelde gegevens met betrekking op oa. prijzen, uitvoeringen en beschikbaarheid van woningen, zijn met grote zorg samengesteld.

  Mocht op enigerlei wijze aanleiding zijn tot wijziging van de informatie, dan behoudt “Bauen.nl ’zich het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging, informatie te wijzigen..

Terug naar de site